Teamcenter - digitální páteř podniku (záznam)- 04.02.2020